Jak vybrat správné lidi do týmu

... praktický seminář zaměřený na nábor nových zaměstnanců

Každý si přeje mít zaměstnance, kteří pomohou plnit cíle firmy a odvádět profesionální a kvalitní práci. Zaměstnance, na které je spolehnutí a je možné s nimi vytvořit dlouhodobý vztah.

Nastavení semináře

1 - 3 dny podle potřeb a úrovně účastníků

teoretická část - znalostní báze

praktická část - pomůcky pro nábor

workshop - všechno prakticky zkoušíme


VHODNÝ KANDIDÁT

, co ho čeká a vydrží.

NÁBOROVÝ PROCES 

Osvojit si praktické metody výběru.

OSOBNOSTNÍ TYPY

Základem je znát sebe a rozpoznat ostatní.

Další seminář bude vypsán

Online rezervace

Prosíme, přihlaste všechny účastníky semináře, každého zvlášť. Děkujeme.