Nejpoužívanější akronymy

Někdy je potřeba selský rozum a někdy zase znalost zkratek. Ve finále zkratky používáme všichni. Některé nás naučili ve škole, jiné jsme pochytali z "newspeak" a ty obchodní buď přišly v nějaké komunikaci, tak jsme pátrali a zjistili si, co to po nás chtějí nebo jsme se je naučili.

Když je ale někdo nový v práci, přijde třeba po škole, z jiného oboru nebo z firmy, kde se zkratky nepoužívají, navíc anglické, pak to může být hodně složitý začátek a hlavně to nepřidá další motivaci. Pátral jsem na webu, jaké anglické zkraty se nejvíce používají a našel jsem jich pár, které stojí za to si někam uložit.

Obecné:

BID - break it down - rozpracujte to

EOM - end of message - konec zprávy

FTE - full time employee - zaměstnanec na plný úvazek

PTE - part time employee - zaměstnance na zkrácený úvazek

MTD - month to date - platné k aktuálnímu dni v měsíci, začátek je první den daného měsíce

YTD - year to date - platné většinou ke konci ukončeného měsíce v daném roce (vždy rok aktuální)

COB - close of business - konec obchodního dne (typicky je to 5 hodin odpoledne)

OOO - out of office - adresát není přítomen v kanceláři

LMK - let me know - dejte mi, prosím, vědět

NRN - no reply necessary - odpověď není vyžadována

TLTR - too long to read - je to příliš dlouhé na čtení

TYT - take your time - žádný stres, dejte si záležet

WFH - work from home - práce z domova

TOS - terms of service - podmínky, za kterých se poskytuje služba

NWR - not work related - nesouvisí s pracovní činností

POC - point of contact - kontaktní místo / pozice pro kontakt

IMO - in my opinion - podle mého názoru

IAM - in a meeting - jsem na schůzce

EOW - end of week - konec týdne (obvykle pracovního)

WIIFM - what is in it for me - jaká je zpráva pro mě / jaký benefit z toho budu mít já

KISS - keep it simple stupid - udělejte to jednoduše

Marketing a obchod:

BR - bounce rate - obvykle v %, vyjadřuje podíl návštěvníků webové stránky, které ji následně opustí

CPC - cost per click - inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, ale platí až za to, že na reklamu někdo kliknul

B2B - business to business - obchodování mezi firmami

B2C - business to customer - obchodování mezi firmou a uživatelem produktu

H2H - human to human - nově se objevující zkratka, vše se dělá mez lidmi

CTA - call to action - výzva k akci, objevuje se např. v direct mailungu nebo na webech (obecně výzva k příjemci informace, aby něco udělal - zavolal, objednal, kliknul, ...

CR - conversion rate - kdy se z návštěvníka stane zákazník

DM - direct message nebo direct mail - přímé oslovení zákazníka

KPI - key performance indicator - klíčový ukazatel výkonnosti (v obchodě všichni dobře známe)

SaaS - software as a service - jde o nasazení určitého software s tím, že aplikace je nadále u provozovatele a služba se nabízí přes internet

SEO - search engine optimization - tvorba a úprava webových stránek tak, aby obsah a forma byly automatizované pro vyhledávání ve vyhledávačích

SM - social media - sociální sítě

UV - unique visitor - unikátní návštěvník

V každé komunikaci je potřeba si nastavit její pravidla. Ta se týkají i používaných kratek. Některé sice známe, ale můžeme komunikovat s někým, kdo je v jiném časovém pásmu. Bez pravidel by se nám ty zkraty určitě nevyplatily!

Technické:

API - application program interface - rozhraní pro programování aplikací

FTP - file transfer protocol - protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě

IM - instant messaging - internetová služba, která umožňuje sledovat, kdo je právě připojený

UI - user interface - místo, kde dochází k interakci mezi lidmi a stroji (většinou nějaké aplikace, resp. webová rozhraní, kde člověk komunikuje s dodavatelem produktu)

UX - user experience - jde o popis emocí, které jsou vyvolány u uživatelů nějakého produktu, služby, systému

VPN - virtual private network - rozšiřuje soukromou sít přes síť veřejnou

Finanční:

ACCT - account - účet

CR - credit - příchozí platby (pozor na kreditní karty - ty umožňují čerpat úvěr)

DR - debit - odchozí platby (debetní karta je karta bez úvěrového rámce)

BS - balance sheet - rozvaha