Zkratky C-level, kdo je kdo?

Ve své praxi jsem se potkal s mnoha zkratkami. Pracoval jsem v korporacích a další korporace byly moji zákazníci. Obchodoval jsem na různých úrovních organizační struktury v různých odděleních - nákup, lidské zdroje, finance, občas IT, business development, marketing. Na té nejvyšší úrovni jsem se potkával se CEO, CFO, Head of HR, CIO, COO.

Nedávno jsem zamyslel, jak se firmy a jejich struktury vyvíjejí. Zjistil jsem, že přibylo mnoho dalších tzv. C-level pozic. Co to znamená? Jsou to pozice, které jsou v organizačních strukturách firem na nebo těsně pod vrcholem pyramidy. Písmeno C znamená "Chief". Obvykle to bývají rozhodovatelé a ovlivňovatelé. K těmto pozicím je připojena nejen rozhodovací pravomoc, ale také adekvátní odpovědnost a moc. Podílejí se na definici, implementaci a následném dodržování přijaté strategie firmy. 

Seznam zkratek

Níže přiložený seznam zkratek pozic se může hodit, když jdeme na jednání a o svém kontaktu toho moc nevíme, známe jeho jméno a pozici. Ale co si pod tím představit?

CEO - Chief Executive Officer: generální ředitel, který je zodpovědný za celou firmu a jejích výsledky a úspěchy. Nebo také neúspěchy.

COO - Chief Operating Officer: provozní ředitel, který dohlíží na provoz celé firmy. Zaměřuje se zejména na procesy spojené s provozními dennodenními aktivitami a činnostmi celé firmy.

CFO - Chief Financial Officer: finanční ředitel, který je lidově řečeno "sedí na penězích". Dělá rozpočty, plánuje a hlídá cash-flow, řídí investice a provozní náklady, vytváří projekce výsledků firmy, atd.

CMO - Chief Marketing Officer: marketingový ředitel zaměřený zejména na sledování trhu, konkurence, plánování a realizace reklamních aktivit, PR (když na to není speciální oddělení nebo pozice). Někdy také zodpovídá za business intelligence a někdy je i mediálním zástupcem firmy.

CIO - Chief Information Officer: ředitel informačních technologií. Jeho úkolem je především napojení nových technologií (obecně dostupného vývoje) na produkty a služby firmy. Stejně tak je zodpovědný za to, že všechny IT aktivity jsou v souladu s cíli organizace.

CTO - Chief Technology Officer: technologický ředitel. Tato pozice je velmi často spojena se CIO. Je zodpovědný zejména za informační systémy, které se ve firmě používají.

CHRO - Chief Human Resources Officer: ředitel pro lidské zdroje. Do jeho zodpovědnosti patří všechny činnosti spojené s lidmi, zaměstnanci.

CCO - Chief Compliance Officer: ředitel pro kontrolu a dodržování předpisů. Je to trochu krkolomný překlad. Obvykle se užívá v anglické podobě. Je zejména tam, kde je potřeba zajistit soulad s legislativou (banky, pojišťovny, atd.).

CSO - Chief Security Officer: ředitel bezpečnosti, který zodpovídá za zajištění bezpečnosti dat a systémů. Jedná se jak o fyzická tak elektronická data.


V různých organizacích mnohé z uvedených pozic vůbec nenajdete a někde (ve velkých korporacích) jich najdete mnohem více. Řada organizací se tzv. učí a z toho vyplývá i jejich měnící se organizační struktura. Některé pozice jsou velmi stálé, protože ve firmách mají svou nezastupitelnou úlohu. Jiné pozice jsou potřebné jen na přechodné období. Ty ostatní se mohou ukázat jako nepotřebné, v době jejich vzniku přeceněné, a tak postupně zanikají.

Další používané zkratky:

CPO - Chief Procurement Officer: ředitel nákupu

CRO - Chief Risk Officer: ředitel oddělení rizik

CDO - Chief Data Officer nebo CDO - Chief Digital Officer

CAO - Chief Analytics Officer: hlavní analytik

CXO - Chief Experience Officer: překlady se těžko hledá. Zajišťuje interakce s externími zákazníky firmy

CGO - Chief Green Officer: překlad opět vynechám. Je to pozice, která zajišťuje soulad mezi aktivitami firmy a životním prostředím (úspory energie, spotřeba papíru / recyklace, zplodiny z aut, ...)

CKO - Chief Knowledge Officer: šéf "znalostí" firmy. Sbírá, sdružuje, analyzuje, vyhodnocuje, interpretuje a sdílí firemní znalosti.

CSS - Chief Social Scientis: šéf sociální oblasti. Vytváří a zajišťuje politiku dobrého pracovního prostředí a podmínek pro zaměstnance firmy.

CSO - Chief Strategy Officer: ředitel strategie

CLO - Chief Learning Officer: šéf oddělení vzdělávání