Ukážu, jak na to


... formou mentoringu dosáhneme žádoucího cíle.

Někdy se to stane. Už máte nové znalosti, chcete něco začít dělat jinak, ale chybí třeba odvaha k prvnímu kroku nebo jednoduše není po ruce návod, jak to udělat. Zaměříme se na dovednosti spojené s obchodem, např. příprava na jednání, plánování času, analýzu dat a informací, které máte k dispozici a co s tím, jak a co předávat v rámci zpětné vazby (hlášení z trhu), atd.

Nastavení mentoringu

Záleží na oblasti, které se budeme společně věnovat. Můžeme se potkat u vás ve firmě, u nás nebo na nějaké neutrální půdě. Stejně tak tomu budou odpovídat i použité prostředky.