Přednášky

Na této stránce najdete informace o přednáškách a seminářích. Pro svou první přednášku jsem se spojil se svým kamarádem Janem Dubaničem, se kterým jsme se zamysleli nad tím, jak fungujeme - pocity a emoce, a co se v nás každý den odehrává. To jsme spojili s obchodními schůzkami, jejich průběhem a výsledky. Je to hodně zajímavé. Dovolte nám, abychom vás na náš přednáškový debut pozvali. Budeme se na těšit na viděnou!

Cesta k vlastní hodnotě

Máme na sebe čas? Zajímáme se o sebe? Skutečně zajímáme? Jsme připraveni říkat si o sobě pravdu? Nebo je jednodušší mluvit o ostatních? Mnohdy ano, ale to nikam nevede. Rozhodně ne k rovnováze a k životní radosti a štěstí.Nabízíme další možný pohled na naše chování a jednání. Ať už v pracovním či v soukromém životě. S pochopením vlastního nastavení se nám otevírá cesta k rovnováze, která se projeví nejen v soukromí, ale následně i v pracovním životě každého z nás.

Detailní informace + přihlášky najdete na FB @obchodniskoleni.


10.12.2018 | 18:00 | Animika Hub

ANIMIKA HUB | Křižíkova 176/27, Praha 8 | Cena: Kč 500,- | č. účtu: 2901486772/2010 | VS: 20181210 | poznámka pro příjemce: příjmení, jméno


Inspirativní pohled na obchod

Nabízíme jiný pohled na obchodní jednání. Ukazujeme provázanost konkrétních situací s vlastním nastavením a svým vlastním postojem - k sobě i k ostatním. Přednáška je určená všem, kteří si uvědomují, jak důležité je, najít vlastní rovnováhu. Cílem je stav, kdy se pro nás obchodní jednání stane příjemným a pochopíme všechno, co se tam děje.

Detailní informace najdete v uvedeném souboru. Součástí souboru je také QR kód, který obsahuje platební údaje. Můžete se přihlásit níže nebo na FB @obchodniskoleni

ANIMIKA HUB | Křižíkova 176/27, Praha 8 | Cena: Kč 500,- | č. účtu: 2901486772/2010 | VS: 20181025 | poznámka pro příjemce: příjmení, jméno