Přednášky

Na této stránce najdete informace o přednáškách a seminářích. Pro svou první přednášku jsem se spojil se svým kamarádem Janem Dubaničem, se kterým jsme se zamysleli nad tím, jak fungujeme - pocity a emoce, a co se v nás každý den odehrává. To jsme spojili s obchodními schůzkami, jejich průběhem a výsledky. Je to hodně zajímavé. Dovolte nám, abychom vás na náš přednáškový debut pozvali. Budeme se na těšit na viděnou!

Cesta k vlastní hodnotě

Máme na sebe čas? Zajímáme se o sebe? Skutečně zajímáme? Jsme připraveni říkat si o sobě pravdu? Nebo je jednodušší mluvit o ostatních? Mnohdy ano, ale to nikam nevede. Rozhodně ne k rovnováze a k životní radosti a štěstí.Nabízíme další možný pohled na naše chování a jednání. Ať už v pracovním či v soukromém životě. S pochopením vlastního nastavení se nám otevírá cesta k rovnováze, která se projeví nejen v soukromí, ale následně i v pracovním životě každého z nás.


Inspirativní pohled na obchod

Nabízíme jiný pohled na obchodní jednání. Ukazujeme provázanost konkrétních situací s vlastním nastavením a svým vlastním postojem - k sobě i k ostatním. Přednáška je určená všem, kteří si uvědomují, jak důležité je, najít vlastní rovnováhu. Cílem je stav, kdy se pro nás obchodní jednání stane příjemným a pochopíme všechno, co se tam děje.